På jakt etter bedrifters sanne identitet

På jakt etter bedrifters sanne identitet

I en verden der image ofte vies større oppmerksomhet enn substans, er det sannhet som er Petter Wilhelmsens hemmelige våpen i arbeidet med å skape bedrifters grafiske profil. – Skal vi bygge en sterk og robust merkevare i dagens transparente samfunn må vi identifisere og uttrykke bedriftens sanne identitet. Da bygger vi tillit og goodwill, sier Petter.

Kurt

Merkevarebygger: Petter Wilhelmsen har i 30 år i bransjen bistått en rekke selskaper med kreativt og strategisk forankret arbeid knyttet til merkevarebygging. Fra og med i sommer er han ansatt i Screenpartner og vil jobbe blant annet sammen med sønnen Michael. Petter vil jobbe med rådgivning, konseptutvikling og strategisk kommunikasjon og design.

Sannhet er, for Petter, selve grunnmuren som bedrifter bør tydeliggjøre og omfavne for å bygge tillit. For skal man lykkes med å selge varer og tjenester, er nettopp tillit kritisk å inneha. Med den transparens som råder i dag, vil bedrifter før eller siden kunne befinne seg på vaklende grunn hvis grunnmuren ikke står solid på sannheten.

Uvurderlig verdi

– Vi kan faktisk trene oss på å snakke sant, og å teste vår kommunikasjon og våre handlinger opp mot bedriftens omforente sannhet. Veien mot en sann identitet kan gi en betydelig belønning i form av økt tillit fra kunder og kollegaer – noe som over tid kan representere en uvurderlig verdi.

Finn essensen!

I arbeid med bedrifters profil og visuelle identitet søker Petter å avdekke den autentiske essensen. Essensen som bedriften selv kanskje ikke har definert eller satt ord på. I dette ekte ligger det et potensial for sammenheng og slektskap som både kunder og ansatte vil kunne anerkjenne.

– Ja, det er selvsagt positivt når kunder og ansatte gjenkjenner og relaterer seg til selskapets identitet. Men for å oppnå denne følelsen av slektskap kreves det bevisst jobbing internt. Enkelte bedrifter lykkes godt med dette på egenhånd. Står man derimot uten prosesserfaring og gode verktøy kan resultatet fort bli en utflytende prosess uten mål og mening.

Fra designerens synspunkt er det å skape en logo eller en grafisk profil langt mer enn bare et visuelt uttrykk.

– Logoen og den grafiske profilen skal visualisere et «konsentrat» av bedriften. Den skal bidra til følelsen av slektskap og trygghet for at det hele henger på greip.

Petter advarer mot å begrense denne oppgaven til bare å gjelde noe «pent» eller «kreativt», og slår fast at strategisk design handler om å sammenføye selskapets vedtatte sannhet og dens visuelle uttrykk.

– Strategisk design handler om å sammenføye selskapets vedtatte sannhet og dens visuelle uttrykk.

Petter Wilhelmsen

– Logoen er kanskje liten, men den har en enorm oppgave. Den er bedriftens signatur og sannhetsvitne. En mangelfull logo uten fundamentering vil kunne slå tilbake på bedriften ved et senere tidspunkt. Da kan det dessverre bli langt mer ressurskrevende å korrigere.

Symbol med mening: For Cevic har Petter søkt å designe et symbol som assosierer til selskapets virksomheter og deres verdier. Viktige ledeord i så måte er #prosess, #bygge, #sirkulær, #dynamisk, #estetisk, #tidsriktig. (Foto: Publikk)

Benytt anledningen til å gjøre noe mer

Petter påpeker at arbeidet med grafisk profil er en god anledningen til å skape en positiv intern prosess som bringer ekte tilhørighet, entusiasme og energi til bedriften.

– Når man først skal utvikle sin grafiske profil, er det smart å utnytte anledningen til å gjøre noe mer. Å finne bedriftens sanne identitet gjennom prosessarbeid kan gjerne involvere en større arbeidsgruppe med representanter fra ulike deler av bedriften. Dette vil kunne bidra til intern forståelse og en enhetlig kommunikasjonsplattform som engasjerer hele organisasjonen, sier han.

En grafisk profil som lever

På lik linje med resten av selskapet, kan man også tenke seg at den grafiske profilen skal leve og utvikles. En organisk utvikling er et livstegn og vil oppleves positivt. Imidlertid må endringer i forbindelse med logo og visuell identitet skje med forsiktighet og faglighet, og heller ikke for ofte.

– Det skal være gode grunner for å bytte en logo. Derimot, et mindre men subtilt visuelt redesign, vil oppleves positivt og bekrefte at bedriften er i en positiv utvikling. Dessuten vil det ofte være et løpende behov for å vedlikeholde den grafiske profilen. Er for eksempel logoens format tilpasset for profilbildet i sosiale medier? Hvis ikke er dette noe som bør utarbeides, forklarer han.

Ny logo: I løpet av de siste 3-4 årene har Petter designet en rekke nye logoer. (Foto Publikk og Screenpartner)

Klar for å ta en prat? Kontakt oss!

I Screenpartner er vi et dedikert team med en kompetansemix som passer godt for arbeid med identitet og grafisk profil. Har du spørsmål eller ønsker du en prat med oss, da håper vi at du tar kontakt. Vi hjelper deg gjerne videre fra der du står, i din prosess.

Teamwork: Utvikling av bedriftens visuelle identitet er teamwork og blir best når ulike fagdisipliner jobb sammen. Fv. Michael (utvikler), Kurt (tekst og rådgivning) og Petter (strategisk design).