Serviceavtale for nettsider og nettbutikker

Når vedlikehold er enklere en brannslukking.

Michael jobber med oppdateringer

I dag er CMS plattformen WordPress en av de mest brukte publiseringsløsningene på markedet med over 40% markedsandel (W3Techs, 2022). Plattformen slipper to større oppdateringer i året i tillegg til løpende sikkerhetsoppdateringer.

Ved å holde løsningen oppdatert til enhver tid, vil du være bedre sikret mot angrep og unødvendige sikkerhetshull. Vi mener det er enklere å vedlikeholde enn å drive med brannslukking.

Vår serviceavtale for nettsider og nettbutikker dekker plattformene WordPress med eller uten WooCommerce (netthandel).

Avtalen dekker

  • oppdatering av plattform.
  • oppdatering av plugins og maler.
  • fjerning av skadelig kode.
  • sikkerhetskopi ved endringer.
  • sikkerhetstiltak for nettsiden, ved hjelp av brannvegg og søk etter skadelig kode.
  • månedlig sikkerhetssjekk (*)
  • oppsett av månedlig Google Analytics rapport (*)
  • utsendelse av månedlig statusrapport til webansvarlig pr e-post. Inkluderer hva som er utført og anbefalinger til forbedringer (*)

*Kun inkludert i PRO eller PREMIUM avtale.