Hvordan skape innhold som konverterer

– tekstbistand fra Screenpartner

Ren nødvendighet styrer deler av innholdet i en typisk nettside. Kontaktinformasjon, tjeneste- eller produktinformasjon, selskapsinformasjon og juridiske formaliteter. Men hva vil du egentlig at din digitale satsning skal kommunisere? Og til hvem?

Vi fjerner blokkeringene!

Står skrivesperre eller kreativ teksttørke i veien for leads, høyere besøkstall og salg fra virksomhetens nettside? Kontakt oss nå for en gjennomgang og videre plan for få på plass innholdet siden din mangler.

Derfor er innholdet ditt viktig

En veldesignet nettside kan fremstå tiltalende for øyet, men en tilbakevendende utfordring er at pen design alene ikke nødvendigvis gir det besøket og de resultatene du ønsker – i form av flere kundehenvendelser, salg eller omdømme. Dette er det innholdet som skal stå for. Tekstene som skal overbevise dine prospektive kunder må gi svar, forklare, illustrere eller vekke følelser som trigger et ønske om å ta det viktigste, aktive steget i kundereisen: Konverteringen.

Klatre til høyere rangering

Videre skal innholdet du fyller nettsiden med være synlig og relevant for det du faktisk tilbyr, på en måte som er overbevisende, velbegrunnet og leselig. Dette er hva søkemotorene ser etter. Gjøres det riktig, vil belønningen være høyere rangering i søketreffene for dine viktigste nøkkelord.

– Hater å skrive!

Det er logisk og lett å forstå hvorfor innholdet ditt er viktig. Likevel er skriftlig kommunikasjon langt fra alle bedrifters førsteprioriterte oppgave. Velger du å nedprioritere denne, har nettsatsingens suksess et mulig stort hinder. Er innholdsproduksjon utfordrende for deg og virksomheten? Ta likevel oppgaven på høyeste alvor og vurder ekstern bistand.

Screenpartner bistår kreativt, systematisk og analytisk

Hvis det å skrive webtekster og SEO-tekster og tanken på å skape nettsideinnhold er en barriere for din bedrift, har Screenpartner erfarne tekstforfattere som gjennom kreativ, systematisk og analytisk tilnærming bistår med:

  • Å løfte nivået på eksisterende innhold (språkvask)
  • Målgruppeanalyse (analyse)
  • Kanalvurdering (strategisk rådgivning, analyse)
  • Produsere nytt og søkemotorvennlig innhold (ide, tekstproduksjon, publiseringsplan, SEO og analyse)
  • Råd og veiledning for den jevne produksjonen av nytt, relevant og oppdatert innhold (analytisk redaksjonell bistand)

Vi benytter anerkjente analyseverktøy som gir innsikt i konkurransesituasjonen din nettside er imot dine konkurrenter. Sammen med deg skaper vi et veikart for hvilke temaer eller sider som skal prioriteres for å øke synligheten og konkurransedyktigheten. Vi vurderer målgruppene dine og lager en innholdsplan som sikrer at du ikke bare får innhold på plass på dine nettsider, men det riktige innholdet, til riktig mottaker, med et språk og tone som målgruppen er komfortabel med. Videre kan vi gjennom testing og analyse gi løpende rapportering av hvordan dine sider presterer – som gjør din innholdsinnsats målbar og resultatorientert.

Du snakker – vi lytter og skriver rutiner

Vi bistår i dag et bredt spekter av kunder innenfor ulike fagområder, og kan bruke journalistisk tilnærming der dine fageksperter for eksempel blir intervjuet når fagorientert innhold skal skrives. For enkelte av våre kunder har vi også fått fordype oss i deres tekniske fag og industri for å kunne produsere målgrupperelevant innhold. Det kan gi fordeler ved at en «utenforstående» fører tung fagmaterie i pennen, og ofte lettere enn dine egne ansatte kan identifisere hva som er relevant og interessant for dine lesere å løfte frem.

Riktig kanal og budskap

Hvor du treffer riktig publikum med ditt budskap handler mye om valg av kanaler du kommuniserer i. Tilstedeværelse på sosiale medier er nærmest blitt en selvfølge for de fleste virksomheter, og her – som på egen nettside – er riktig innhold det som avgjør graden av suksess. Dette bør henge sammen med din overordnede kommunikasjonsstrategi for å sikre at unødvendig støy på sosiale medier tåkelegger fokuset på kjernebudskapet ditt. Her kan våre rådgivere bistå med veiledning som vurderer kanaler, målgrupper, frekvens og budskap i din SoMe-strategi. Vi kan også bistå praktisk med klargjøring, publisering og annonsering, om ønskelig.

Bli synlig med multimedia

Innhold handler langt fra kun om tekst. Derfor bistår vi også med foto og video, der vi med støtte fra våre tilknyttede foto- og videoressurser skaper slagkraftig, multimedial budskapspresentasjon som løfter kommunikasjonsnivået for din virksomhet på nett.