Østlandsforskning

Østlandsforskning er et oppdragsbasert samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt som arbeider årlig på nærmere 100 ulike prosjekter som spenner fra langsiktige forskningsprosjekter til forskningsbaserte utredninger, evalueringer og rådgivning.

Vi har designet og utviklet nettsidene til Østlandsforskning fra bunnen av. I tillegg har vi laget brukervennlige systemer for å jobbe med den enorme mengden data som er i sirkulasjon. Les mer om prosjektet i bunnen av siden.

Besøk ostforsk.no

#008d41
#282828
#949494
Østlandsforsknings forside
Dynamisk søk på forside
Østlandsforsknings publikasjonsside

Utfordringer

Å lage nettsiden til Østlandsforskning har vært både givende og lærerikt. Vi jobbet fra starten med store mengder eksisterende data (prosjekter, rapporter, notater, blogginnlegg og et stort antall forfattere) og den største utfordringen var å lage et økosystem for innholdet som var både oversiktlig og dynamisk.

Viktigheten av innholdet var også en avgjørende faktor i research-perioden. Et proft og akademisk miljø krever minst mulige forstyrrende og unødvendige elementer. Innholdet måtte komme tydelig frem.

Løsninger

Siden er bygget fra bunnen av og Screenpartner har stått for både design og utvikling. I tillegg har vi laget enkle systemer for å jobbe med den enorme mengden data som er i sirkulasjon.

Vi var gjennom hele prosessen klar på at designet måtte være underlagt innholdet, nettopp fordi innholdet er så viktig. Minst mulig forstyrrende elementer og en god typografi, vil skape struktur og en behagelig brukeropplevelse.

Brukeren skulle også alltid finne frem til innholdet, og vi gjorde flere grep for å få brukeren til å lettere navigere seg i den store mengden informasjon. På forsiden utviklet vi et søk med både autocomplete og standard søkefunksjon. På alle arkivsidene benyttet vi oss av filtere for å finne frem til riktig publikasjon og nyhet. I tillegg er forfattere og kategorier klikkbare. Trykker du for eksempel på en forfatter, blir du tatt til en oversikt over alle publikasjonene forfatteren har publisert for Østlandsforskning.