Oseberg Medisinske Klinikk

Oseberg Medisinske Klinikk er Vestfolds største private klinikk og sykehus, med ca. 35 medarbeidere. Klinikken ble etablert i 1988 og ligger på Vestskogen i Nøtterøy kommune.

Vi har levert teknisk rådgivning, design og utvikling av nye responsive nettsider, drift og vedlikehold.

Besøk osebergklinikken.no

#6f0410
#f1f1f1
#333333
Oseberg Medisinske Klinikk forside
Oseberg Medisinske Klinikk tjenester